EN DE FR SWE

Czy wiesz, że..

Każdy nasz pracownik ma co najmniej 10-letnie doświadczenie?

Twój druk jest w dobrych rękach.O Twoje zamówienie osobiście dbają...

przemyslaw marchwinski vipro
Przemysław Marchwiński - Właściciel, założyciel Vipro
szef1
Bogdan Puckowski - Właściciel, założyciel Vipro

Nasza krótka historia

100x100historia vipro

 

Założenie Drukarni Vipro

2001 r.
100x100historia vipro

 

Pracę rozpoczyna pierwszy handlowiec

2002 r.
100x100historia vipro

 

Przeprowadzka do obecnej siedziby i zakup maszyny w formacie B1.

2008 r.
100x100historia vipro

 

Pierwsze opakowanie wyprodukowane przez Vipro - ktoś się pomylił miał być kalendarz :)

2010 r.

plakat

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnej i efektywnej energetycznie maszyny offsetowej. Projekt będzie polegał na zakupieniu 1 środka trwałego,
który pozwoli osiągnąć wskazane cele i rezultaty. Projekt jest realizowany od 1.10.2016r. do 30.09.2017r.
 
Cele projektu:
CEL GŁÓWNY: redukcja zużycia energii elektrycznej oraz odpadów produkcyjnych (makulatury) w przedsiębiorstwie pozwalająca na wprowadzenie
nowych produktów i wejście na nowe rynki zbytu.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- zwiększenie efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie;
- zmniejszenie ilość odpadów produkcyjnych (ilości makulatury);
- powtórne wykorzystanie ciepła wytwarzanego przez maszynę do ogrzania hali produkcyjnej poprzez proces rekuperacji;
- wprowadzenie nowego produktu;
- zdobycie nowych rynków zbytu;
- wdrożenie kolejnej innowacji procesowej;
- stworzenie nowych miejsc pracy;
- zwiększenie efektywność procesu produkcyjnego;
- ograniczenie kosztów procesu produkcyjnego.
 
Efekty:
REZULTATY, EFEKTY, KORZYŚCI SPOŁECZNO - EKONOMICZNE:
a. Liczba wdrożonych rozwiązań w zakresie ekoinnowacji – 1 sztuka
b. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) - 2 200 200,00 zł
c. stworzenie 2 nowych miejsc pracy – stabilnych, w których pracownicy będą pracować w dobrych warunkach i zapoznawać się z nowościami technologicznymi;
d. wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu – opakowania wielkogabarytowego oraz wejście na rynki zagraniczne – w pierwszej kolejności
rynek UE przyczyniające się do realizacji wskaźnika określonego w SzOOP:
- Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy – 1 sztuka
e. aspekty środowiskowe:
- wykorzystanie rekuperacji do ogrzewania hali/ ograniczenie energii cieplnej (600m2 z 850m2 hali produkcyjnej);
- zmniejszenie ilości makulatury, stanowiącej odpad poprodukcyjny, z obecnych 13 125kg/m-c na do 2 625 kg/ miesiąc;
- obniżenie zużycia energii elektrycznej o ok. 68%
f. obniżenie kosztów działalności w skali miesiąca o ok. 41 755,60 PLN;
g. zwiększenie przychodów o ok. 350 000,00 – 440 000,00 PLN/ rocznie.
 
Wartość projektu: 3 690 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 799 800,00 zł

plakat UE

 

Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności Vipro s.c. zlokalizowanej w Gdańsku poprzez zakup technologii do powlekania opakowań lakierem UV pozwalającej na redukcję odpadów, surowców oraz zwiększenie efektywności energetycznej

 

"Całkowity koszt realizacji projektu: 2 460 000,00

 

Dofinansowanie projektu z UE 999 800,00

 

CEL GŁÓWNY: wdrożenie proekologicznych rozwiązań związanych z procesem powlekania opakowań.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- zmniejszenie energochłonności na jednostkę produktu(opakowania) ;

- powtórne wykorzystanie ciepła wytwarzanego przez linię produkcyjną;

- zmniejszenie zużycia surowców oraz ograniczenie ilości nierecyklingowych odpadów w procesie powlekania opakowań;

- zmiana materiału do powlekania na proekologiczny;

- zastosowanie powłok pozwalających na wyeliminowanie z procesu konserwacji olejów/ środków chemicznych.

 

Opis nowego produktu:

Zmiana procesu produkcyjnego pozwoliła na zamianę surowców wykorzystywanych do produkcji opakowań - wyeliminowanie folii PET na rzecz proekologicznego lakieru UV

 


vipro dotacja 1 vipro dotacja 2

Strona korzysta z plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.